Databeskyttelseserklæring 

Med denne databeskyttelseserklæring informerer vi dig om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores hjemmeside og dermed forbundne tjenester. Behandlingen af personoplysninger finder udelukkende sted i henhold til de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser om databeskyttelse, herunder især EU's generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”). 

 1. Generelle informationer

1.1 Personoplysninger 

I henhold til artikel 4, nr. 1 i GDPR er ”personoplysninger” enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”); ved identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. 

1.2 Dataansvarlig 

Dataansvarlig i henhold til artikel 4, nr. 7 i GDPR er 

Miele A/S 

Søren Rye 

Erhvervsvej 2 

2600 Glostrup 

Tlf.: 43 27 11 00 

Fax: 43 27 11 09 

E-mail: info@miele.dk 

1.3 Databeskyttelsesrådgiver 

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på postadressen i punkt 1.2 eller pr. e-mail til: info@miele.dk. 

 

 1. Indsamling og behandling i forbindelse med vores hjemmeside

2.1 Personoplysninger, der behandles automatisk i forbindelse med besøg 

Ved ethvert besøg på vores hjemmeside sender din browser automatisk data, der gemmes i serverens logfiler. Der er tale om følgende data (”logfil-data”): 

Oplysninger om den anvendte browsertype og browserversion 

Brugerens operativsystem 

Brugerens internetudbyder og IP-adresse 

Dato og tidspunkt for besøget. 

Logfil-dataene analyseres i anonymiseret form med det formål løbende at forbedre hjemmesiden for at tilpasse den til vores brugeres interesser og for hurtigere at kunne afhjælpe fejl. Behandling til disse formål er i vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 

I ikke-anonymiseret form anvendes logfil-dataene udelukkende til at identificere utilsigtede hændelser og garantere systemsikkerheden, herunder detektering af og opfølgning på uautoriserede forsøg på adgang samt forsøg på bedrageri og misbrug. Dataene opbevares til dette formål i 7-10 dage, hvorefter de slettes. Logfil-data, som det er nødvendigt at opbevare ud over dette til bevis, er undtaget fra sletning, indtil den pågældende sag er endeligt løst, og kan i det konkrete tilfælde videregives til de undersøgende myndigheder. 

2.2 Personoplysninger, der behandles ved brug af onlineshoppen 

Såfremt du aktivt sender personoplysninger til os, for eksempel hvis du registrerer dig i vores onlineshop eller afgiver en ordre, behandler vi de personoplysninger, du har sendt. 

I forbindelse med registrering i vores onlineshop eller brug af onlineshoppen indsamler og behandler vi følgende oplysninger om dig: 

Tiltale 

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

Adgangskode 

Fødselsdato (frivilligt) 

Ordrehistorik. 

I forbindelse med en ordre behandler vi desuden følgende oplysninger: 

Bestilte artikler 

Evt. anden leveringsadresse 

Faktura- og betalingsoplysninger. 

Ovenstående oplysninger behandler vi for at opretholde din registrering og for at ekspedere dine ordrer. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR. 

De oplysninger, vi indsamler for at ekspedere ordren, opbevarer vi frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol. 

Dine betalingsoplysninger videregives til den pågældende betalingsudbyder med henblik på gennemførelse af betalingen. 

Ved betaling via PayPal sendes du via et link videre til PayPals hjemmeside. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på de almindelige forretningsbetingelser, vilkår for brug og informationer om databeskyttelse, der er gældende for PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, se hjemmesiden www.paypal.com. 

Ved betaling med "Sofort" sendes du via et link videre til hjemmesiden tilhørende Sofort, en tjeneste udbudt af Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, et selskab under Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. I forbindelse med betalingsprocessen behandles her dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt dit telefonnummer samt dine konto- eller kreditkortoplysninger. Vi beder dig være opmærksom på Klarnas almindelige forretningsbetingelser og informationer om databeskyttelse, som kan findes på https://www.klarna.com. 

Leveringsadressen videregiver vi til det transportfirma, vi samarbejder med. Vi giver muligvis også din e-mailadresse og evt. dit telefonnummer til transportfirmaet, med henblik på at firmaet kan kontakte dig for at aftale leveringstidspunkt eller i tilfælde af leveringsproblemer. De pågældende oplysninger videregives alene til de relevante formål og slettes igen, når varerne er leveret. 

2.3 Miele Club 

Hvis du tilmelder dig Mieles kundeprogram myMiele, indsamler vi i forbindelse med tilmeldingen følgende kundeoplysninger: 

Tiltale 

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

Adgangskode 

Fødselsdato (frivilligt). 

Vi behandler kundeoplysningerne med det formål at stille vores kundeprogram til rådighed. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR. 

Vi opbevarer kundeoplysningerne frem til udløbet af de lovpligtige eller eventuelle kontraktlige mangelsbeføjelser og garantikrav. Derefter gemmer vi oplysninger, der er påkrævet i henhold til handels- og skattelovgivningen i de af loven fastsatte tidsrum, alene med henblik på skattemyndighedernes eventuelle kontrol. 

2.4 Newsletter 

På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores newsletter. I den forbindelse anmoder vi dig om at oplyse din e-mailadresse, og vi beder dig give samtykke til fremsendelsen af vores newsletter. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er i dette tilfælde artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR (”samtykke”). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage (f.eks. ved at benytte frameldingslinket i e-mailen). 

 

 1. Når du kontakter os

På vores hjemmeside kan du se, hvordan du kan kontakte os. Hvis du kontakter os på en af de anførte måder, f.eks. pr. e-mail, behandler vi de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med optagelsen af kontakt, til at besvare din henvendelse. 

Vi har en legitim interesse i at besvare henvendelser til os. Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Hvis din henvendelse drejer sig om indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR. 

Personoplysninger, der sendes til os i forbindelse med optagelse af kontakt, vil blive slettet, når vi har behandlet din henvendelse, medmindre vi af handels- eller skatteretlige årsager er forpligtet til at opbevare dem. 

 

 1. Cookies

På vores hjemmeside benytter vi desuden cookies og lignende teknologier, såsom Pixel (i det følgende generelt betegnet ”cookies”). Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din computer eller anden enhed, eller billedfiler som eksempelvis Pixel. Ved det næste besøg på vores hjemmeside fra samme computer eller enhed sendes de oplysninger, som er blevet gemt i cookies, enten til vores hjemmeside (”førstepartscookie”) eller til en anden hjemmeside (”tredjepartscookie”). 

Ved hjælp af de oplysninger, der er gemt i de pågældende cookies, genkender hjemmesiden din computer eller anden enhed ved tilbagevendende besøg. På den måde kan vi tilpasse hjemmesiden bedst muligt til dine præferencer. Det er kun selve cookien på din computer eller anden enhed, der identificeres. Derudover behandles personoplysninger kun på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er absolut nødvendigt for at kunne anvende den tilbudte tjeneste, som du besøger. 

Du kan deaktivere bestemte cookies på vores side for indstillinger for cookies. Du kan desuden som udgangspunkt forhindre, at der sættes cookies, via indstillingerne i din browsersoftware; dette kan betyde, at nogle funktioner på vores hjemmeside ikke kan benyttes fuldt ud. 

 

 1. Analyse ogtargeting-værktøjer

5.1 Google-tjenester 

På vores hjemmeside anvender vi forskellige tjenester udbudt af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). 

Du kan finde nærmere oplysninger om Google samt Googles databeskyttelseserklæring HER. 

5.1.1 Google Analytics 

Vi anvender Google Analytics til at tilpasse vores hjemmeside til dine behov og optimere den. Google Analytics benytter såkaldte cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, som de pågældende cookies indsamler, overføres normalt til en server tilhørende Google i USA og opbevares der. På denne hjemmeside benytter vi en udvidet form for IP-anonymisering (såkaldt IP-maskering), dvs. at Google på forhånd forkorter din IP-adresse i EU’s medlemsstater eller i andre stater, der er kontraherende part i aftalen om oprettelse af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. 

På vegne af operatøren af denne hjemmeside anvender Google disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at levere andre serviceydelser i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet til hjemmesideoperatøren. 

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 

Du kan forhindre indsamlingen og analysen af dine personoplysninger ved hjælp af et browser-plug-in, som kan downloades og installeres via dette link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Nærmere oplysninger om vilkårene for brug findes på www.google.com/analytics/terms. 

5.1.2 Google Adwords 

Ved hjælp af Googles Remarketing-funktion kan vi på andre hjemmesider inden for Googles displaynetværk (såkaldte ”Google-annoncer” eller annoncer på andre hjemmesider) vise brugerne af vores hjemmeside annoncer baseret på deres interesser. Til det formål analyseres brugernes interaktion på vores hjemmeside, så vi også efter besøget på vores hjemmeside kan foretage målrettet annoncering på andre sider over for brugerne. Til det formål gemmer Google et tal i browserne hos brugere, der besøger bestemte Google-tjenester eller hjemmesider i Googles displaynetværk. Disse brugeres besøg registreres via dette tal, der betegnes som en ”cookie”. Tallet bruges til entydig identifikation af en webbrowser på en bestemt computer og ikke til identifikation af en person, og personoplysninger gemmes ikke. 

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 

Du kan deaktivere Googles brug af cookies ved at installere et plug-in, som du finder via følgende link: www.google.com/settings/ads/plugin. 

5.1.3 Google Conversion Tracking 

Endvidere benytter vi i denne forbindelse Googles Conversion Tracking. Hvis du klikker på en annonce, der vises af Google, vil en cookie, der bruges til konverteringssporing, blive gemt på din computer i 30 dage. Disse cookies har ikke til formål at identificere dig personligt. Formålet med de informationer, der indsamles ved hjælp af Conversion-cookien, er at udarbejde konverteringsstatistikker til AdWords-kunder. 

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. 

Du kan deaktivere interessebaserede Google-annoncer på Google i din browser ved at aktivere knappen ”off” i http://www.google.de/settings/ads eller foretage deaktiveringen på http://www.aboutads.info/choices/. 

5.1.4 Google DoubleClick 

Vores hjemmeside anvender Google-tjenesten DoubleClick. DoubleClick gemmer cookies med det formål at vise brugerne relevante annoncer, forbedre effektmålingen af kampagner, eller undgå, at en bruger får vist annoncer flere gange. 

Google registrerer via en cookie-ID, hvilke annoncer der vises i hvilken browser, og kan på den måde forhindre, at de vises flere gange. DoubleClick kan desuden ved hjælp af cookie-ID'er registrere såkaldte konverteringer, dvs. om en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere besøger annoncørens hjemmeside og foretager et indkøb der. Ifølge Google indeholder DoubleClick-cookies ingen personoplysninger. 

I forbindelse med DoubleClick etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Googles brug af dette værktøj. Ifølge Google modtager Google ved brug af DoubleClick information om, at du har besøgt en bestemt del af vores hjemmeside, eller at du har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google knytte besøget til din brugerkonto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen bliver bekendt med og gemmer din IP-adresse. 

Desuden kan DoubleClick Floodlight-cookies give os viden om, hvorvidt du foretager bestemte handlinger på vores hjemmeside, efter at du via DoubleClick har besøgt eller klikket på en af vores annoncer på Google eller på en anden platform (Conversion Tracking). DoubleClick anvender denne cookie for at få viden om, hvilket indhold du har interageret med på vores hjemmesider, med det formål senere at sende dig målrettet reklame.  

Du kan forhindre sporingsprocessen ved at ændre indstillingen i din browsersoftware (f.eks. deaktivering af tredjepartscookies) og deaktivere Conversion Tracking-cookies ved i dine browserindstillinger at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com, på https://www.google.de/settings/ads, vedrørende interessebaserede annoncer fra udbyderen, der er en del af selvreguleringskampagnen ”About Ads” via linket http://www.aboutads.info/choices eller via linket http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi gør opmærksom på, at dette kan betyde, at nogle funktioner i dette tilbud ikke kan benyttes fuldt ud. 

Yderligere oplysninger om DoubleClick findes HER. Yderligere oplysninger kan også findes hos Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org. 

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR. 

5.2 Adform 

For at forbedre brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser anvender vi Conversion Tracking- og Retargeting-teknologi fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København K. 

Adforms Conversion Tracking gemmer en midlertidig cookie, hvis en bruger har kontakt til en annonce vist af Adform. Brugere, der ikke ønsker at være omfattet af denne sporing, kan deaktivere Adforms cookie via deres internetbrowser eller til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies, der allerede er gemt på din computer, kan du slette i din browser, eller du kan fjerne dem ved at slette midlertidige internetsider. 

Retargeting-teknologien gør det muligt for os via vores partneres hjemmesider at målrette annoncer til de internetbrugere, der allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter. Visningen af annoncer sker her på grundlag af en cookiebaseret analyse af den forudgående brugeradfærd. Der er tale om en midlertidig cookie, hvis gyldighed ophører efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker at få vist interessebaserede annoncer fra Adform, kan du til enhver tid forhindre fremtidig dataregistrering og -opbevaring her (https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/). Yderligere oplysninger om Adforms databeskyttelsespolitik findes på  https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/. 

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud. 

5.3 Facebook Custom Audiences 

Vores hjemmeside anvender Remarketing-funktionen ”Custom Audiences” fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Ved hjælp af denne funktion kan brugere af hjemmesiden få vist interessebaserede annoncer (”Facebook-Ads”), når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre hjemmesider, der ligeledes anvender funktionen. Vi forfølger dermed vores interesse i at vise dig annoncer, der er af interesse for dig, for at gøre vores onlinetilbud til dig mere interessant. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR. 

I forbindelse med Custom Audiences etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse til Facebooks server. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af oplysningerne, der indsamles via Facebooks brug af dette værktøj, og informerer dig derfor om den viden, vi har: Ved brug af Facebook Custom Audiences modtager Facebook information om, at du har besøgt vores hjemmeside eller har klikket på en annonce for vores virksomhed. Hvis du er registreret hos en Facebook-tjeneste, kan Facebook knytte besøget til din Facebook-konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Facebook eller ikke er logget ind, er der mulighed for, at udbyderen behandler din IP-adresse og andre identifikatorer. 

Brugere, der er logget på, kan deaktivere funktionen ”Facebook Custom Audiences” på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. 

Yderligere informationer om Facebooks databehandling findes på https://www.facebook.com/about/privacy. 

5.4 AppNexus 

Vores hjemmeside anvender AppNexus, en tjeneste udbudt af AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York – 10010, USA. AppNexus benytter bl.a. cookies, der gemmes på din computer eller anden enhed og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden, og pixel tags. Som led i anvendelsen kan personoplysninger, herunder især brugernes IP-adresse og aktiviteter, sendes til en server tilhørende AppNexus Inc. og opbevares der. AppNexus Inc. overfører muligvis disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er lovbestemt, eller hvis behandling af oplysningerne finder sted hos tredjemand. Du kan forhindre indsamlingen af disse oplysninger ved at deaktivere kørsel af Java-Script i din browser eller installere et værktøj som NoScript. 

Yderligere informationer findes i AppNexus’ databeskyttelseserklæring (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Du kan sætte en opt-out til AppNexus, som du finder her: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. 

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside. 

 

5.5 Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel 

Vores hjemmeside anvender webanalysetjenesterne Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel fra Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, USA. Amazon Conversion Pixel og Amazon Remarketing Pixel benytter cookies, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden samt målrette annoncer til dig. 

Du kan forhindre, at der sættes cookies via indstillingerne i din browsersoftware; bemærk dog, at dette kan betyde, at du ikke kan benytte alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan desuden forhindre Amazons registrering af de oplysninger, der indsamles af cookien og vedrører din brug af hjemmesiden, og Amazons behandling af disse oplysninger ved at klikke på dette link og derefter vælge indstillingen ”Von Amazon gezeigte Werbung für diesen Internet Browser nicht personalisieren”: https://www.amazon.de/adprefs. Alternativt kan du vælge tilsvarende indstillinger på http://www.youronlinechoices.com/de. Der sættes derefter en opt-out-cookie i din browser, der forhindrer, at Amazon Pixel-programmerne fremover registrerer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Dit fravalg gælder, så længe du ikke sletter opt-out-cookien. 

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores serviceydelser. 

5.6 Quisma 

Vores hjemmeside anvender tjenesterne udbudt af Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, Tyskland. Quisma Tracking-Pixel indsamler pseudonymiserede oplysninger om brugernes besøgsaktivitet for at opnå viden om brugernes adfærd. De cookies, der genereres i den forbindelse, gemmer udelukkende pseudonymiserede oplysninger under et tilfældigt genereret bruger-ID (pseudonym). For at bestemme en omtrentlig geoposition analyseres brugerens IP-adresse kortvarigt. Efter at analysen er afsluttet, anonymiseres IP-adressen fuldt ud ved at forkorte den i henhold til databeskyttelsesretlige regler. Det er på intet tidspunkt muligt at knytte IP-adressen sammen med konkrete personer eller præcise adresser. Du kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookies, og dermed sporing ved hjælp af Quisma-teknologien ved at downloade og installere opt-out-cookien (http://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Yderligere informationer findes i Quismas databeskyttelseserklæring (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/). 

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse er begrundet i forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores onlinetilbud. 

 

 1. Plug-ins til sociale medier

Vores hjemmeside anvender det sociale netværk Facebooks plug-in fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). 

En oversigt over Facebooks plug-ins findes her: http://developers.facebook.com/docs/plugins; yderligere informationer om Facebooks databeskyttelse finder du her: www.facebook.com/policy.php. 

Facebook kan derved modtage information om, at du har besøgt en hjemmeside under vores onlinetilbud og eventuelt har interageret med den pågældende plug-in. Ved at aktivere den pågældende plug-in sendes dine personoplysninger således til Facebook i USA og opbevares der. 

Vi har hverken indflydelse på de indsamlede oplysninger eller databehandlingsprocesserne, og vi har heller ikke viden om det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen, opbevaringsfrister osv. Vi har heller ikke viden om Facebooks sletning af de indsamlede oplysninger. 

Facebook gemmer de oplysninger, der er indsamlet om dig, som brugsprofiler og anvender disse til annoncering, markedsanalyse og/eller behovsorienteret udformning af sin hjemmeside. Formålet med en sådan analyse er først og fremmest (også for brugere, der ikke er logget på) at vise interessebaserede annoncerer og informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du kan gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve din ret til indsigelse skal du kontakte Facebook. 

Via de pågældende plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores tilbud og tilpasse det bedre til dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af disse plug-ins er artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR. 

Du kan også helt forhindre indlæsningen af plug-ins ved hjælp af add-ons til din browser, såkaldte script blockers. 

 

 1. Tilstedeværelse på sociale medier

7.1 Oplysning om fanside på Facebook 

På www.facebook.com/MieleDK/ finder du vores fanside på det sociale netværk Facebook.com fra Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Hvis du besøger vores fanside, indsamler Facebook personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Facebook, eller hvis du ikke er logget ind på din Facebook-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Facebook. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Facebook IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Facebook har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Facebooks databeskyttelsespolitik, som du finder HER . Facebooks informationer om cookies finder du HER. 

7.2 Oplysning om Instagram 

Vi har en Instagram-konto, MieleDK, på det sociale netværk Instagram tilhørende Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Instagram”). Hvis du besøger vores konto, indsamler Instagram personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af Instagram, eller hvis du ikke er logget ind på din Instagram-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af Instagram. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge Instagram IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, Instagram har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af Instagrams databeskyttelsespolitik, som du finder HER . 

7.3 Oplysning om YouTube 

Vi driver YouTube-kanalen Miele Denmark på videoplatformen YouTube tilhørende YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). Hvis du besøger vores kanal, indsamler YouTube personoplysninger, som eventuelt behandles i USA. Dette sker også, hvis du ikke selv er registreret bruger af YouTube, eller hvis du ikke er logget ind på din YouTube-konto. Vi har ikke indflydelse på behandlingen af de indsamlede oplysninger, da behandlingen alene varetages af YouTube. Blandt de indsamlede oplysninger er ifølge YouTube IP-adresse, oplysning om operativsystem, hardware-versioner og browsertype, oplysninger om din brugeradfærd indsamlet af de cookies, YouTube har sat, samt yderligere tekniske oplysninger. Nærmere informationer om dette fremgår af YouTubes databeskyttelsespolitik, som du finder HER. 

 

 1. Jobansøgninger

Hvis du via vores hjemmeside ansøger om et job hos os og i den forbindelse fremsender ansøgningsmateriale, behandler vi udelukkende de personoplysninger, du har fremsendt i den forbindelse, til at gennemføre ansættelsesproceduren. 

Hvis du har søgt et opslået job, slettes materialet seks måneder efter ansættelsesprocedurens ophør, såfremt sletning ikke er i strid med legitime interesser. Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning om et job, opbevares ansøgningen i en periode på højst et år, med henblik på at vi eventuelt kan kontakte dig, hvis der i den pågældende periode opslås et job. Du har til enhver tid, også inden udløbet af de fastsatte opbevaringsfrister, mulighed for at forlange, at din ansøgning slettes. I tilfælde af at din jobansøgning fører til ansættelse, opbevares de fremsendte oplysninger med henblik på gennemførelse af ansættelsesforholdet under overholdelse af de retlige bestemmelser. 

I alle øvrige tilfælde er retsgrundlaget for opbevaring af dit ansøgningsmateriale dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR. 

 

 1. De registreredes rettigheder

I henhold til GDPR har de registrerede forskellige rettigheder. Blandt disse er især følgende: 

Ret til indsigt: I henhold til artikel 15 i GDPR kan du forlange at få bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, kan du forlange at få yderligere information om behandlingen. 

Ret til berigtigelse: I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse, hvis de personoplysninger om dig, som vi behandler, er urigtige eller ufuldstændige. 

Ret til begrænsning af behandling: I henhold til artikel 18 i GDPR kan du forlange begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig. 

Ret til sletning: I henhold til artikel 17 i GDPR har du endvidere under visse forudsætninger ret til at få personoplysninger om dig selv slettet. 

Ret til dataportabilitet: I henhold til artikel 20 i GDPR har du desuden ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os. 

 

 1. Ret til at indgive klage

Du har ret til at indgive klage over håndteringen af dine personoplysninger til den for dig eller os kompetente tilsynsmyndighed. 

 

 1. Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, 1. punktum, litra f) i GDPR, har du i henhold til artikel 21 i GDPR, af grunde der vedrører din særlige situation, eller hvis din indsigelse vedrører direkte markedsføring, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til indsigelse, som uden angivelse af en særlig situation medfører, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger. 

 

 1. Smartlook

Vores hjemmeside anvender Smartlook analyse service fra Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tjekkiet. 

Smartlook registrerer bevægelser på de viste hjemmesider i såkaldte heatmaps. Dette gør det muligt for os at se, hvor brugerne klikker, og hvor langt de scroller. Dette giver os mulighed for at gøre vores hjemmeside bedre og mere brugervenlig. 

Dette omfatter information om hjemmesiden og den refererende hjemmesides URL, dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden samt tekniske oplysninger i form af skærmopløsning, operativsystem, browser type og enhedstype samt det land og den by, hvorfra hjemmesiden blev tilgået. Brugerens IP-adresse eller formularoplysninger vil ikke blive brugt til dette formål. 

Du kan deaktivere Smartlook ved at klikke på følgende fravalgs-knap: Deaktiver Smartlook. Smartlooks privatlivspolitik kan findes her: https://www.smartlook.com/en/privacy. 

Hjemlen for brugen af ​​Smartlook er GDPR artikel 6 (1) lit. (f), hvor forbedring af brugervenligheden og kvaliteten af vores hjemmeside begrunder vores legitime interesse 

 

Miele og datasikkerhed 
Som producent af kvalitetsprodukter med lang levetid stiller Miele ligeledes høje krav til data- og internetsikkerheden på sine produkter med internettilslutning, apps og webapplikationer. Selv om vi gør alt for at identificere og eliminere svagheder på forhånd, kan der på trods af alle disse forebyggende foranstaltninger aldrig opnås 100 procent sikkerhed ved brugen af informationsteknologi. 

Derfor er Miele interesseret i at modtage information fra dig om mulige eller opdagede risici ved datasikkerheden, som du måtte have konstateret ved brugen af vores produkter med internettilslutning, apps eller webapplikationer. 

Til rapportering af svagheder samt information om internetsikkerhed hos Miele, bedes du venligst bruge vores internationale internetside under følgende link: 

 
             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm 

 

Også selv om du ikke er helt sikker, vil vi behandle din henvendelse og kontakte dig, hvis vi har flere spørgsmål. 


Cookiepolitik
 

Miele anvender såkaldte "cookies" på denne hjemmeside. I denne politik forklarer vi detaljeret, hvilke typer cookies, der anvendes, samt hvilken behandling af data brugen af cookies medfører. Dine nuværende indstillinger for cookies, der kræver samtykke: 

 •  Analyse 
 • Markedsføring 

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på indstillingsknapperne ovenfor.         

 

1. Generelt

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer eller device, når du bruger vores hjemmeside. Når du besøger hjemmesiden, kan der placeres en cookie, som indeholder en individuel sammensætning af bogstaver, der kan anvendes til at identificere din browser næste gang, du besøger hjemmesiden. Der findes generelt to typer af cookies: 

 • Midlertidige cookies: Denne type cookies, som også kaldes sessionscookies, gemmes midlertidigt på din computer eller andet device, så længe du besøger vores hjemmeside, hvorefter de slettes. 
 • Permanente cookies: Denne type cookies bliver på din computer eller andet device i en længere periode. 

Miele bruger generelt en række forskellige internetteknologier (for eksempel cookies og Java-Script) for at gøre det lettere for dig at bruge de forskellige internetbaserede Miele-applikationer samt for at optimere dem. Vi gør dette for at: 

 • Identificere dig, når du logger ind på vores webshop samt til at sikre, at gyldige sikkerhedsstandarder, optimalt virkende for dig, er iagttaget. 
 • Hjælpe os med at huske, hvilke produkter du har tilføjet til din indkøbskurv eller ønskeliste. 
 • Vise dig antallet af produkter, som du har tilføjet til din indkøbskurv eller ønskeliste på hjemmesiden. 
 • Påminde os om dit valg af sprog under besøg på hjemmesiden, så du nemmere kan navigere mellem hjemmesidens forskellige sider. 
 • Analysere data, for eksempel evaluering af antallet af besøgende på vores hjemmeside eller de mest besøgte hjemmesider. Vi bruger analyseresultater med det formål at optimere vores hjemmeside. 

Du kan deaktivere eller begrænse brugen af cookies ved at ændre cookieindstillingerne for din internetbrowser. Du kan slette allerede gemte cookies til enhver tid. Bemærk dog, at hvis du deaktiverer cookies, vil du muligvis ikke længere kunne bruge alle hjemmesidens funktioner. Du kan ændre cookieindstillinger under menufanen i de fleste browsere. En browser har typisk følgende indstillingsmuligheder: 

 • Se cookies. 
 • Tillad cookies. 
 • Deaktiver alle eller bestemte cookies 
 • Deaktiver alle cookies, når browseren lukkes. 
 • Bloker cookies. 
 • Aktiver notifikation, når en cookie placeres. 
 • Indsigelse mod tracking (opt-out) 

 

Når du besøger hjemmesiden, vil der komme et banner op, der informerer dig om brugen af cookies, og giver dig mulighed for at give dit samtykke til, at der placeres sådanne cookies, der kræver dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid med virkning for fremtidig brug. Dette vil blive beskrevet i detaljer i denne politik. 

 
2. Nødvendige cookies

Nødvendige cookies er påkrævet for at kunne navigere på hjemmesiden og for at kunne gøre brug af hjemmesidens funktioner, herunder adgang til registreringsdelen af hjemmesiden og brug af chat-modulet. Uden disse cookies vil visse af hjemmesidens funktioner ikke kunne bruges. 

Vi behandler dine personoplysninger, der er indsamlet ved brug af nødvendige cookies, på grundlag af GDPR artikel 6(1)(f) om legitime interesser. Den legitime interesse er, at behandlingen er nødvendig for at kunne navigere på hjemmesiden og for at kunne bruge hjemmesidens funktioner. Personoplysninger indsamlet ved brug af nødvendige cookies anvendes ikke til at udarbejde brugerprofiler. 

Nødvendige cookies kan ikke deaktiveres. De nødvendige cookies, vi anvender, er generelt såkaldte sessionscookies, som automatisk slettes, når browsersessionen afsluttes. 

Visse nødvendige cookies er leveret og/eller tilgået af tredjeparter. Detaljer om disse tredjeparter og de nødvendige cookies, vi placerer for at kunne bruge deres værktøjer, forklares nedenfor. 

2.1 Google 

Vi burger en række nødvendige cookies leveret og/eller anvendt af Google Ireland Limited ("Google"), der er registreret og reguleret i henhold til irsk lovgivning (registreringsnummer: 368047) med registreret adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Yderligere information om disse Google-tjenester kan findes på følgende link: https://www.google.com/privacy/ads/. 

Google Tag Manager 

Google Tag Manager er et tag management system (TMS), der gør det muligt for hjemmesider på en hurtig og nem måde at opdatere målingskoder og relaterede kodefragmenter, der samlet omtales som tags, på deres hjemmeside eller mobilapplikation. Når først det lille Tag Manager kodesegment er blevet tilføjet til et projekt, kan hjemmesiden sikkert og nemt implementere analyse- og målekonfigurationer fra en webbaseret brugergrænseflade (interface). 

Yderligere information om Google Tag manager kan findes her og her. 

Andre Google-cookies 

Vi bruger også en Google-cookie (DSID), som er nødvendig for at notere din specifikke brugeridentitet. Den indeholder et hashed/krypteret unikt ID. 

2.2 Gigya 

Vi anvender en række nødvendige cookies leveret og/eller anvendt af Gigya, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. 

Gigya tilbyder en platform til brug for håndtering af kundeidentitet, herunder kundeprofiler, præferencer, opt-in og samtykkeindstillinger. 

Yderligere information om Gigya kan findes her. 

2.3 Yderligere detaljer 

Yderligere detaljer om hver enkelt nødvendige cookie, som vi anvender, kan findes i følgende skema: 

 

Navn 

Tredjepart 

Formål 

Lagringsperiode 

 

NID 

Google, div. performance markedsføringsbureauer 

Google Tag Manager 

6 måneder 

 

gtm_auth 

Session 

 

gtm_debug 

 

gtm_preview 

cmapi_cookie_privacy 

 

Gigya 

Gigya 

1 år 

cmapi_gtm_bl 

 

DSID 

 

Google 

 

Denne cookie placeres for at notere din specifikke brugeridentitet. Den indeholder et hashed/krypteret unikt ID. 

1 dag 

 

cookieUse 

 

Ikke relevant 

Cookiesamtykke-administration. 

6 måneder 

 

ds-session-id 

 

Ikke relevant 

Et unikt nummer, som en hjemmesideserver uddeler til en specifik bruger for perioden, hvor vedkommende besøger hjemmesiden. 

Session 

 

JSESSIONID 

 

Ikke relevant 

Generel formåls platform sessions cookie, som anvendes af sider, der er skrevet i JSP. 

 

Anvendes normalt af serveren til at vedligeholde anonyme brugersessioner. 

Til sessionen er afsluttet 

 

shop_domestic_dk 

 

Ikke relevant 

Denne cookie gemmer oplysninger for at huske brugere, der er logget ind, og deres medlemsstatus. 

Session 

 
3. Analysecookies

Yderligere anvender vi cookies på vores hjemmeside, der gør det muligt at analysere din brugeradfærd (såkaldte analysecookies). Ved hjælp af disse cookies indsamler og opbevarer vi følgende data: 

 • Hyppighed af hjemmesidebesøg 
 • Søgeord 
 • Brug af hjemmesidens funktioner 

Dine data, der er indsamlet ved hjælp af cookies, er pseudonymiseret, så det ikke længere er muligt at forbinde data til den respektive bruger uden yderligere data. 

Denne behandling gør det muligt for os at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Retsgrundlaget for denne behandling af oplysninger er samtykke, jf. artikel 6(1)(a) GDPR. Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid med virkning for fremtidig brug. 

De analysecookies vi anvender, inkluderer: 

3.1 Google 

På vores hjemmeside anvender vi en række analysecookies leveret og/eller anvendt af Google Ireland Limited ("Google"), der er registreret og reguleret i henhold til irsk lovgivning (registreringsnummer 368047) med registreret adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Yderligere information om disse Google-tjenester kan findes på https://www.google.com/privacy/ads/. 

Google Analytics 

Vores hjemmeside anvender Google Analytics til at designe og forbedre hjemmesiden baseret på efterspørgsel. Google Analytics anvender cookies, der lagres på din computer eller andet device, og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Informationer indsamlet af cookies overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der. På denne hjemmeside anvender vi IP-maskeringsudvidelsen (såkaldt IP-maskering). Det vil sige, at din IP-adresse forkortes af Google inden for en medlemsstat af den Europæiske Union, eller i et andet land, der er del af Aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde, før de overføres og opbevares i USA. Kun i enkeltstående tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og først der forkortet. 

På vegne af denne hjemmesides operatør anvender Google disse informationer til at evaluere din brug af hjemmesiden med henblik på at udfærdige en rapport over hjemmesidens aktiviteter og for at kunne give hjemmesidens operatør yderligere tjenester i forhold til brugen af hjemmesiden og internettet. 

Hvis du har en Google-profil og har givet samtykke til at modtage personlige annoncer ("Annoncetilpasning") udformer Google-tjenesterne også rapporter, der inkluderer effektiviteten af vores reklameforanstaltninger (herunder rapporter på tværs af enheder), demografi og vores brugeres interesser, samt funktioner der kan levere onlineannoncer på tværs af enheder. I dette tilfælde er retsgrundlaget for databehandlingen dit samtykke til Google (artikel 6(1)(a) GDPR). 

Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen eller evalueringen af dine oplysninger af Google Analytics ved at downloade og installere denne browser plugin, der er tilgængelig på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Data, der er sendt af os og forbundet med cookies, bruger-ID eller annonce-ID slettes automatisk efter 14 måneder. 

For mere information om vilkår for anvendelse af Google Analytics, venligst besøghttps://www.google.com/analytics/terms/. 

3.2 Google-optimering 

Google-optimering er et A/B testværktøj fra Google. Optimeringen gør det muligt for os at eksperimentere med forskellige måder at levere dit indhold på. Til dette formål bruger Google-optimeringen cookies til at målrette indholdsvarianter mod en bruger og en cookie med indholdseksperimenter til at bestemme en brugers deltagelse i et eksperiment. Desuden kan optimeringen kortlægge brugeraktiviteter til specifikke Google-annoncer for at evaluere marketingkampagner. 

Klik på linket for yderligere oplysninger om Google-optimering. https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.    

3.3 Adform 

På vores hjemmeside anvender vi en række analysecookies leveret og/ eller anvendt af Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København, Danmark. 

Adform er en teknologivirksomhed, der leverer online annonceydelser til verdens største hjemmesider og annoncører. 

Yderligere informationer om Adform kan findes her. 

3.4 Gigya 

På vores hjemmeside anvender vi en række analysecookies leveret og/eller anvendt af Gigya. 

Gigya tilbyder en platform til brug for håndtering af kundeidentitet, herunder kundeprofiler, præferencer, opt-in og samtykkeindstillinger. 

Yderligere informationer om Gigya kan findes her. 

3.5 Yderligere detaljer 

Du kan deaktivere analysecookies ved at klikke på indstillingsknapperne øverst i denne politik. Yderligere detaljer om hver analysecookie kan findes i tabellen nedenfor: 

Navn 

Tredje-part 

Formål 

Lagrings-periode 

 

_ga 

 

Google 

Google Analytics 

 

2 år 

_gid 

 

24 timer 

 

_gat 

1 minutter 

 

AMP_Token 

30 sekunder til 1 år 

 

_gac_UA-46205345-4 

90 dage 

uid 

 

Adform 

 

 

 

Adform 

2 måneder 

 

TPC 

 

1 uge 

 

AMCV_227AC2D754DCAB340A4C98C6%40AdobeOrg 

 

Gigya 

 

 

 

 

Gigya 

2 år 

 

AMCVS_227AC2D754DCAB340A4C98C6%40AdobeOrg 

 

Session 

 

Gmid 

1 år 

hasgmid 

6 måneder 

_gaexp 

Google  

Bruges til at bestemme en brugers deltagelse i et eksperiment og udløbet på eksperimenter, som brugeren har deltaget i 

90 days 

_opt_awcid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Customer ID’er 

24 hours  

_opt_awmid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Ads Campaign IDs 

24 hours  

_opt_awgid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Ads Ad Groups ID’er 

24 hours  

_opt_awkid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Ads Criterion ID’er 

24 hours  

_opt_utmc 

Gemmer de sidste forespørgselsparametre til en utm_campaign 

24 hours  

 
4. Markedsføringscookies

Med henblik på retargeting/remarketing og placering af onlineannoncer anvender vi såkaldte markedsføringscookies fra tredjeparter. 

Retargeting eller remarketing refererer til teknologier, der tillader brugere, der tidligere har besøgt en specifik hjemmeside at se relevant markedsføring selv efter, at de har forladt hjemmesiden. Til dette formål er det nødvendigt at genkende internetbrugere ud over på den hjemmeside, hvor cookies fra den tilsvarende tjenesteydere er anvendt. Endvidere tages brugeres tidligere brugeradfærd i betragtning. For eksempel, hvis en bruger kigger på et specifikt produkt, kan dette eller lignende produkter senere blive vist for brugeren i form af annoncer på andre hjemmesider. Disse personlige annoncer er tilpasset den individuelle bruger. For personlig markedsføring er det ikke nødvendigt, at brugeren bliver identificeret yderligere end genkendelse. Oplysninger anvendt til retargeting eller remarketing er derfor ikke sammenblandet med andre oplysninger. 

Vi anvender teknologien ved placering af onlineannoncer. For placering af annoncer anvender vi tredjepartleverandører. 

Retsgrundlaget for denne behandling af data er samtykke, jf. GDPR artikel 6(1)(a). Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid med virkning for fremtidig brug. 

De markedsføringscookies vi anvender, inkluderer: 

4.1 Adform 

For at forbedre bekvemmelighed og kvalitet af vores service, anvender vi konverteringssporing og retargetingteknologier fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København, Danmark. 

Adforms konverteringssporing placerer en midlertidig cookie, når en bruger kommer i kontakt med en reklame, der er placeret af Adform. Brugere, der ikke ønsker at medvirke i sporingen, kan deaktivere Adforms cookies via deres internetbrowser, eller til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og opbevaring med virkning for fremtidig brug via dette link (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies, der allerede er placeret på din computer, kan slettes i den browser du anvender, eller fjernes ved at slette midlertidige internetsider. 

Retargetingteknologien gør det muligt at adressere de internetbrugere, som allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter, gennem annoncer på vores partneres internetsider. Fremvisningen af annoncer er baseret på en cookiebaseret analyse af tidligere brugeradfærd. Dette er en midlertidig cookie, der mister sin validitet efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker, at Adform skal vise dig interesserelaterede annoncer, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod indsamlingen og opbevaringen af data for fremtidig brug via dette link (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Du kan finde yderligere informationer om Adforms databeskyttelsesregler her: 

4.2 Facebook 

På vores hjemmeside anvender vi en række markedsførings- og målrettede reklamecookies leveret og/eller anvendt af Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). 

Facebook-cookies anvendes, hvis du har en Facebook-profil og anvender Facebook produkter, herunder Facebooks hjemmeside eller applikationer, eller besøger andre hjemmesider og applikationer, der anvender Facebooks produkter (herunder "synes godt om" knappen eller andre Facebook-teknologier). Cookies gør det muligt for Facebook at tilbyde dig Facebook produkterne samt at forstå de informationer, de modtager om dig, herunder informationer om din brug af andre hjemmesider og applikationer, uanset om du er registreret eller logget in. 

Yderligere informationer om Facebooks cookies findes her.  

4.3 Google 

På vores hjemmeside anvender vi en række markedsføringscookies leveret og/eller anvendt af Google Ireland Limited ("Google"), en virksomhed etableret og reguleret under irsk ret (registreringsnummer 368047) med registreret adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Yderligere information om Google Service kan findes på https://www.google.com/privacy/ads/. 

Google Marketing Platform (Formelt Google DoubleClick) 

Google Marketing Platform er det produkt, skabt af Google, der samler deres DoubleClick annonceprodukter og Google Analytics 360 Suite under ét. 

Yderligere informationer om Google Marketing Platform kan findes her. 

4.4 LinkedIn 

På vores hjemmeside anvender vi en række markedsføringscookies leveret og/eller anvendt af LinkedIn. 

Yderligere informationer omkring LinkedIns brug af cookies kan findes her. 

4.5 Yderligere detaljer 

Du kan deaktivere markedsføringscookies til enhver tid ved at klikke på indstillingsknapperne øverst i denne politik. Yderligere detaljer om hver markedsføringscookie kan ses i den følgende tabel: 

Navn 

Tredjepart 

Formål 

Lagringsperiode 

adtrc 

Adform 

 

Adform 

1 uge 

C 

1 måned 

cid 

2 måneder 

CM 

1 dag 

CM14 

14 dage 

DigiTrust.v1.identity 

1 dag 

_gcl_au 

Adform, Google 

Adform 

3 måneder 

_fbp 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

3 måneder 

act 

Session 

c_user 

3 måneder 

datr 

2 år 

presence 

Session 

Sb 

2 år 

Spin 

1 dag 

wd 

1 uge 

xs 

3 måneder 

fr 

3 måneder 

apiDomain_3_y-jd0TXyC7mzfQtaKbUTfLazF6yO-2Nzuc32nOceGlIwP8LlAq1NLCCHESxSbKLJ 

Gigya 

 

Gigya 

1 år 

notice_gdpr_prefs 

1 år 

notice_preferences 

1 år 

ucid 

1 år 

gig_bootstrap_3_JB5_T0aA8WbyqGjyhCVoRubseAkXiHGtdbf4VAia2ZttslCwaSpp6om35b2BmbGi 

1 år 

gig_bootstrap_3_JB5_T0aA8WbyqGjyhCVoRubseAkXiHGtdbf4VAia2ZttslCwaSpp6om35b2BmbGi 

1 år 

APISID 

Google 

 

Google Marketing Platform (formelt DoubleClick) 

 

2 år 

DV 

1 dag 

HSID 

2 år 

IDE 

1 år 

NID 

6 måneder 

S 

Session 

SAPISID 

2 år 

1P_JAR 

 

1 måned 

 

AID 

 

16 måneder 

 

ANID 

 

1 år 

 

CONSENT 

 

18 år 

 

OTZ 

 

1 måned 

 

bcookie/bscookie 

LinkedIn 

LinkedIn 

2 år 

 

 

Cookiepolitik 

Miele anvender såkaldte "cookies" på denne hjemmeside. I denne politik forklarer vi detaljeret, hvilke typer cookies, der anvendes, samt hvilken behandling af data brugen af cookies medfører. Dine nuværende indstillinger for cookies, der kræver samtykke: 

[Control] Analyse 

[Control] Markedsføring 

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på indstillingsknapperne ovenfor.         

 

 1. Generelt

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer eller device, når du bruger vores hjemmeside. Når du besøger hjemmesiden, kan der placeres en cookie, som indeholder en individuel sammensætning af bogstaver, der kan anvendes til at identificere din browser næste gang, du besøger hjemmesiden. Der findes generelt to typer af cookies: 

 • Midlertidige cookies: Denne type cookies, som også kaldes sessionscookies, gemmes midlertidigt på din computer eller andet device, så længe du besøger vores hjemmeside, hvorefter de slettes. 
 • Permanente cookies: Denne type cookies bliver på din computer eller andet device i en længere periode. 

Miele bruger generelt en række forskellige internetteknologier (for eksempel cookies og Java-Script) for at gøre det lettere for dig at bruge de forskellige internetbaserede Miele-applikationer samt for at optimere dem. Vi gør dette for at: 

 • Identificere dig, når du logger ind på vores webshop samt til at sikre, at gyldige sikkerhedsstandarder, optimalt virkende for dig, er iagttaget. 
 • Hjælpe os med at huske, hvilke produkter du har tilføjet til din indkøbskurv eller ønskeliste. 
 • Vise dig antallet af produkter, som du har tilføjet til din indkøbskurv eller ønskeliste på hjemmesiden. 
 • Påminde os om dit valg af sprog under besøg på hjemmesiden, så du nemmere kan navigere mellem hjemmesidens forskellige sider. 
 • Analysere data, for eksempel evaluering af antallet af besøgende på vores hjemmeside eller de mest besøgte hjemmesider. Vi bruger analyseresultater med det formål at optimere vores hjemmeside. 

Du kan deaktivere eller begrænse brugen af cookies ved at ændre cookieindstillingerne for din internetbrowser. Du kan slette allerede gemte cookies til enhver tid. Bemærk dog, at hvis du deaktiverer cookies, vil du muligvis ikke længere kunne bruge alle hjemmesidens funktioner. Du kan ændre cookieindstillinger under menufanen i de fleste browsere. En browser har typisk følgende indstillingsmuligheder: 

 • Se cookies. 
 • Tillad cookies. 
 • Deaktiver alle eller bestemte cookies 
 • Deaktiver alle cookies, når browseren lukkes. 
 • Bloker cookies. 
 • Aktiver notifikation, når en cookie placeres. 
 • Indsigelse mod tracking (opt-out) 

 

Når du besøger hjemmesiden, vil der komme et banner op, der informerer dig om brugen af cookies, og giver dig mulighed for at give dit samtykke til, at der placeres sådanne cookies, der kræver dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke til enhver tid med virkning for fremtidig brug. Dette vil blive beskrevet i detaljer i denne politik. 

 

 1. Nødvendige cookies

Nødvendige cookies er påkrævet for at kunne navigere på hjemmesiden og for at kunne gøre brug af hjemmesidens funktioner, herunder adgang til registreringsdelen af hjemmesiden og brug af chat-modulet. Uden disse cookies vil visse af hjemmesidens funktioner ikke kunne bruges. 

Vi behandler dine personoplysninger, der er indsamlet ved brug af nødvendige cookies, på grundlag af GDPR artikel 6(1)(f) om legitime interesser. Den legitime interesse er, at behandlingen er nødvendig for at kunne navigere på hjemmesiden og for at kunne bruge hjemmesidens funktioner. Personoplysninger indsamlet ved brug af nødvendige cookies anvendes ikke til at udarbejde brugerprofiler. 

Nødvendige cookies kan ikke deaktiveres. De nødvendige cookies, vi anvender, er generelt såkaldte sessionscookies, som automatisk slettes, når browsersessionen afsluttes. 

Visse nødvendige cookies er leveret og/eller tilgået af tredjeparter. Detaljer om disse tredjeparter og de nødvendige cookies, vi placerer for at kunne bruge deres værktøjer, forklares nedenfor. 

2.1 Google 

Vi burger en række nødvendige cookies leveret og/eller anvendt af Google Ireland Limited ("Google"), der er registreret og reguleret i henhold til irsk lovgivning (registreringsnummer: 368047) med registreret adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Yderligere information om disse Google-tjenester kan findes på følgende link: https://www.google.com/privacy/ads/. 

Google Tag Manager 

Google Tag Manager er et tag management system (TMS), der gør det muligt for hjemmesider på en hurtig og nem måde at opdatere målingskoder og relaterede kodefragmenter, der samlet omtales som tags, på deres hjemmeside eller mobilapplikation. Når først det lille Tag Manager kodesegment er blevet tilføjet til et projekt, kan hjemmesiden sikkert og nemt implementere analyse- og målekonfigurationer fra en webbaseret brugergrænseflade (interface). 

Yderligere information om Google Tag manager kan findes her og her. 

Andre Google-cookies 

Vi bruger også en Google-cookie (DSID), som er nødvendig for at notere din specifikke brugeridentitet. Den indeholder et hashed/krypteret unikt ID. 

2.2 Gigya 

Vi anvender en række nødvendige cookies leveret og/eller anvendt af Gigya, som er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. 

Gigya tilbyder en platform til brug for håndtering af kundeidentitet, herunder kundeprofiler, præferencer, opt-in og samtykkeindstillinger. 

Yderligere information om Gigya kan findes her. 

2.3 Yderligere detaljer 

Yderligere detaljer om hver enkelt nødvendige cookie, som vi anvender, kan findes i følgende skema: 

 

Navn 

Tredjepart 

Formål 

Lagringsperiode 

 

NID 

Google, div. performance markedsføringsbureauer 

Google Tag Manager 

6 måneder 

 

gtm_auth 

Session 

 

gtm_debug 

 

gtm_preview 

cmapi_cookie_privacy 

 

Gigya 

Gigya 

1 år 

cmapi_gtm_bl 

 

DSID 

 

Google 

 

Denne cookie placeres for at notere din specifikke brugeridentitet. Den indeholder et hashed/krypteret unikt ID. 

1 dag 

 

cookieUse 

 

Ikke relevant 

Cookiesamtykke-administration. 

6 måneder 

 

ds-session-id 

 

Ikke relevant 

Et unikt nummer, som en hjemmesideserver uddeler til en specifik bruger for perioden, hvor vedkommende besøger hjemmesiden. 

Session 

 

JSESSIONID 

 

Ikke relevant 

Generel formåls platform sessions cookie, som anvendes af sider, der er skrevet i JSP. 

 

Anvendes normalt af serveren til at vedligeholde anonyme brugersessioner. 

Til sessionen er afsluttet 

 

shop_domestic_dk 

 

Ikke relevant 

Denne cookie gemmer oplysninger for at huske brugere, der er logget ind, og deres medlemsstatus. 

Session 

 

 1. Analysecookies

Yderligere anvender vi cookies på vores hjemmeside, der gør det muligt at analysere din brugeradfærd (såkaldte analysecookies). Ved hjælp af disse cookies indsamler og opbevarer vi følgende data: 

 • Hyppighed af hjemmesidebesøg 
 • Søgeord 
 • Brug af hjemmesidens funktioner 

Dine data, der er indsamlet ved hjælp af cookies, er pseudonymiseret, så det ikke længere er muligt at forbinde data til den respektive bruger uden yderligere data. 

Denne behandling gør det muligt for os at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og dens indhold. Retsgrundlaget for denne behandling af oplysninger er samtykke, jf. artikel 6(1)(a) GDPR. Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid med virkning for fremtidig brug. 

De analysecookies vi anvender, inkluderer: 

3.1 Google 

På vores hjemmeside anvender vi en række analysecookies leveret og/eller anvendt af Google Ireland Limited ("Google"), der er registreret og reguleret i henhold til irsk lovgivning (registreringsnummer 368047) med registreret adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Yderligere information om disse Google-tjenester kan findes på https://www.google.com/privacy/ads/. 

Google Analytics 

Vores hjemmeside anvender Google Analytics til at designe og forbedre hjemmesiden baseret på efterspørgsel. Google Analytics anvender cookies, der lagres på din computer eller andet device, og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Informationer indsamlet af cookies overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der. På denne hjemmeside anvender vi IP-maskeringsudvidelsen (såkaldt IP-maskering). Det vil sige, at din IP-adresse forkortes af Google inden for en medlemsstat af den Europæiske Union, eller i et andet land, der er del af Aftalen om Det Europæiske Samarbejdsområde, før de overføres og opbevares i USA. Kun i enkeltstående tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og først der forkortet. 

På vegne af denne hjemmesides operatør anvender Google disse informationer til at evaluere din brug af hjemmesiden med henblik på at udfærdige en rapport over hjemmesidens aktiviteter og for at kunne give hjemmesidens operatør yderligere tjenester i forhold til brugen af hjemmesiden og internettet. 

Hvis du har en Google-profil og har givet samtykke til at modtage personlige annoncer ("Annoncetilpasning") udformer Google-tjenesterne også rapporter, der inkluderer effektiviteten af vores reklameforanstaltninger (herunder rapporter på tværs af enheder), demografi og vores brugeres interesser, samt funktioner der kan levere onlineannoncer på tværs af enheder. I dette tilfælde er retsgrundlaget for databehandlingen dit samtykke til Google (artikel 6(1)(a) GDPR). 

Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen eller evalueringen af dine oplysninger af Google Analytics ved at downloade og installere denne browser plugin, der er tilgængelig på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Data, der er sendt af os og forbundet med cookies, bruger-ID eller annonce-ID slettes automatisk efter 14 måneder. 

For mere information om vilkår for anvendelse af Google Analytics, venligst besøghttps://www.google.com/analytics/terms/. 

3.2 Google-optimering 

Google-optimering er et A/B testværktøj fra Google. Optimeringen gør det muligt for os at eksperimentere med forskellige måder at levere dit indhold på. Til dette formål bruger Google-optimeringen cookies til at målrette indholdsvarianter mod en bruger og en cookie med indholdseksperimenter til at bestemme en brugers deltagelse i et eksperiment. Desuden kan optimeringen kortlægge brugeraktiviteter til specifikke Google-annoncer for at evaluere marketingkampagner. 

Klik på linket for yderligere oplysninger om Google-optimering. https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en.    

3.3 Adform 

På vores hjemmeside anvender vi en række analysecookies leveret og/ eller anvendt af Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København, Danmark. 

Adform er en teknologivirksomhed, der leverer online annonceydelser til verdens største hjemmesider og annoncører. 

Yderligere informationer om Adform kan findes her. 

3.4 Gigya 

På vores hjemmeside anvender vi en række analysecookies leveret og/eller anvendt af Gigya. 

Gigya tilbyder en platform til brug for håndtering af kundeidentitet, herunder kundeprofiler, præferencer, opt-in og samtykkeindstillinger. 

Yderligere informationer om Gigya kan findes her. 

3.5 Yderligere detaljer 

Du kan deaktivere analysecookies ved at klikke på indstillingsknapperne øverst i denne politik. Yderligere detaljer om hver analysecookie kan findes i tabellen nedenfor: 

Navn 

Tredje-part 

Formål 

Lagrings-periode 

 

_ga 

 

Google 

Google Analytics 

 

2 år 

_gid 

 

24 timer 

 

_gat 

1 minutter 

 

AMP_Token 

30 sekunder til 1 år 

 

_gac_UA-46205345-4 

90 dage 

uid 

 

Adform 

 

 

 

Adform 

2 måneder 

 

TPC 

 

1 uge 

 

AMCV_227AC2D754DCAB340A4C98C6%40AdobeOrg 

 

Gigya 

 

 

 

 

Gigya 

2 år 

 

AMCVS_227AC2D754DCAB340A4C98C6%40AdobeOrg 

 

Session 

 

Gmid 

1 år 

hasgmid 

6 måneder 

_gaexp 

Google  

Bruges til at bestemme en brugers deltagelse i et eksperiment og udløbet på eksperimenter, som brugeren har deltaget i 

90 days 

_opt_awcid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Customer ID’er 

24 hours  

_opt_awmid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Ads Campaign IDs 

24 hours  

_opt_awgid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Ads Ad Groups ID’er 

24 hours  

_opt_awkid 

Bruges til kampagner, der er tilknyttet Google Ads Criterion ID’er 

24 hours  

_opt_utmc 

Gemmer de sidste forespørgselsparametre til en utm_campaign 

24 hours  

 

 1. Markedsføringscookies

Med henblik på retargeting/remarketing og placering af onlineannoncer anvender vi såkaldte markedsføringscookies fra tredjeparter. 

Retargeting eller remarketing refererer til teknologier, der tillader brugere, der tidligere har besøgt en specifik hjemmeside at se relevant markedsføring selv efter, at de har forladt hjemmesiden. Til dette formål er det nødvendigt at genkende internetbrugere ud over på den hjemmeside, hvor cookies fra den tilsvarende tjenesteydere er anvendt. Endvidere tages brugeres tidligere brugeradfærd i betragtning. For eksempel, hvis en bruger kigger på et specifikt produkt, kan dette eller lignende produkter senere blive vist for brugeren i form af annoncer på andre hjemmesider. Disse personlige annoncer er tilpasset den individuelle bruger. For personlig markedsføring er det ikke nødvendigt, at brugeren bliver identificeret yderligere end genkendelse. Oplysninger anvendt til retargeting eller remarketing er derfor ikke sammenblandet med andre oplysninger. 

Vi anvender teknologien ved placering af onlineannoncer. For placering af annoncer anvender vi tredjepartleverandører. 

Retsgrundlaget for denne behandling af data er samtykke, jf. GDPR artikel 6(1)(a). Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid med virkning for fremtidig brug. 

De markedsføringscookies vi anvender, inkluderer: 

4.1 Adform 

For at forbedre bekvemmelighed og kvalitet af vores service, anvender vi konverteringssporing og retargetingteknologier fra Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 København, Danmark. 

Adforms konverteringssporing placerer en midlertidig cookie, når en bruger kommer i kontakt med en reklame, der er placeret af Adform. Brugere, der ikke ønsker at medvirke i sporingen, kan deaktivere Adforms cookies via deres internetbrowser, eller til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og opbevaring med virkning for fremtidig brug via dette link (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Cookies, der allerede er placeret på din computer, kan slettes i den browser du anvender, eller fjernes ved at slette midlertidige internetsider. 

Retargetingteknologien gør det muligt at adressere de internetbrugere, som allerede har vist interesse for vores hjemmeside og vores produkter, gennem annoncer på vores partneres internetsider. Fremvisningen af annoncer er baseret på en cookiebaseret analyse af tidligere brugeradfærd. Dette er en midlertidig cookie, der mister sin validitet efter 60 dage. Hvis du ikke ønsker, at Adform skal vise dig interesserelaterede annoncer, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod indsamlingen og opbevaringen af data for fremtidig brug via dette link (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Du kan finde yderligere informationer om Adforms databeskyttelsesregler her: 

4.2 Facebook 

På vores hjemmeside anvender vi en række markedsførings- og målrettede reklamecookies leveret og/eller anvendt af Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). 

Facebook-cookies anvendes, hvis du har en Facebook-profil og anvender Facebook produkter, herunder Facebooks hjemmeside eller applikationer, eller besøger andre hjemmesider og applikationer, der anvender Facebooks produkter (herunder "synes godt om" knappen eller andre Facebook-teknologier). Cookies gør det muligt for Facebook at tilbyde dig Facebook produkterne samt at forstå de informationer, de modtager om dig, herunder informationer om din brug af andre hjemmesider og applikationer, uanset om du er registreret eller logget in. 

Yderligere informationer om Facebooks cookies findes her.  

4.3 Google 

På vores hjemmeside anvender vi en række markedsføringscookies leveret og/eller anvendt af Google Ireland Limited ("Google"), en virksomhed etableret og reguleret under irsk ret (registreringsnummer 368047) med registreret adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Yderligere information om Google Service kan findes på https://www.google.com/privacy/ads/. 

Google Marketing Platform (Formelt Google DoubleClick) 

Google Marketing Platform er det produkt, skabt af Google, der samler deres DoubleClick annonceprodukter og Google Analytics 360 Suite under ét. 

Yderligere informationer om Google Marketing Platform kan findes her. 

4.4 LinkedIn 

På vores hjemmeside anvender vi en række markedsføringscookies leveret og/eller anvendt af LinkedIn. 

Yderligere informationer omkring LinkedIns brug af cookies kan findes her. 

4.5 Yderligere detaljer 

Du kan deaktivere markedsføringscookies til enhver tid ved at klikke på indstillingsknapperne øverst i denne politik. Yderligere detaljer om hver markedsføringscookie kan ses i den følgende tabel: 

Navn 

Tredjepart 

Formål 

Lagringsperiode 

adtrc 

Adform 

 

Adform 

1 uge 

C 

1 måned 

cid 

2 måneder 

CM 

1 dag 

CM14 

14 dage 

DigiTrust.v1.identity 

1 dag 

_gcl_au 

Adform, Google 

Adform 

3 måneder 

_fbp 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

3 måneder 

act 

Session 

c_user 

3 måneder 

datr 

2 år 

presence 

Session 

Sb 

2 år 

Spin 

1 dag 

wd 

1 uge 

xs 

3 måneder 

fr 

3 måneder 

apiDomain_3_y-jd0TXyC7mzfQtaKbUTfLazF6yO-2Nzuc32nOceGlIwP8LlAq1NLCCHESxSbKLJ 

Gigya 

 

Gigya 

1 år 

notice_gdpr_prefs 

1 år 

notice_preferences 

1 år 

ucid 

1 år 

gig_bootstrap_3_JB5_T0aA8WbyqGjyhCVoRubseAkXiHGtdbf4VAia2ZttslCwaSpp6om35b2BmbGi 

1 år 

gig_bootstrap_3_JB5_T0aA8WbyqGjyhCVoRubseAkXiHGtdbf4VAia2ZttslCwaSpp6om35b2BmbGi 

1 år 

APISID 

Google 

 

Google Marketing Platform (formelt DoubleClick) 

 

2 år 

DV 

1 dag 

HSID 

2 år 

IDE 

1 år 

NID 

6 måneder 

S 

Session 

SAPISID 

2 år 

1P_JAR 

 

1 måned 

 

AID 

 

16 måneder 

 

ANID 

 

1 år 

 

CONSENT 

 

18 år 

 

OTZ 

 

1 måned 

 

bcookie/bscookie 

LinkedIn 

LinkedIn 

2 år